Располагаме со авторизиран сервисен центар кој гарантира успешен сервисен процес на Вашите уреди. Со користење на најквалитетна опрема и делови, целосно ги исполнуваме високите стандарди од оваа област. Наш приоритет е да ја вратиме функционалноста на уредите, па затоа нашиот тим од професионални сервисери проактивно, одговорно и навремено ќе одговори на секое Ваше барање.